1. Các thành viên khi post bài chú ý nếu nội dung sai khu vực quy định sẻ bị ban nick và xóa tất cả những bài của acc vi phạp ngay lập tức ( Không có việc cáo kiện gì ở đây nhé ). Các bạn SEO chú ý giùm.
  Quy Định Về Avatar:
  Lựa chọn avatar khác với mặt định của Cotdien.com là điều bắt buộc khi đăng bài. Bất cứ bài viết nào tính từ thời điểm ngày 12/09/2017 của thành viên không có avatar riêng sẽ được coi là không hợp lệ.
  Những điều ở trên đồng nghĩa là vi phạm và ban nick xoá bài là cái kết đau lòng không ai muốn (àh tất nhiên là cũng khỏi kiện cáo)

ست حجت الاسلام's Recent Activity

 1. ست حجت الاسلام đã đăng chủ đề mới.

  F4

  “https://eurohomes.com.vn/">Vayhttps://eurohomes.com.vn/”, “https://eurohomes.com.vn/">Vay vốnhttps://eurohomes.com.vn/”, “Tiền tệ,tài...

  Diễn đàn: 2. AVG

  4 Tháng tám 2020 lúc 17:52
 2. ست حجت الاسلام đã đăng chủ đề mới.

  F4

  “https://eurohomes.com.vn/">Vayhttps://eurohomes.com.vn/”, “https://eurohomes.com.vn/">Vay vốnhttps://eurohomes.com.vn/”, “Tiền tệ,tài...

  Diễn đàn: 5. Hỏi Đáp Chung Về Windows

  4 Tháng tám 2020 lúc 17:51
 3. ست حجت الاسلام đã đăng chủ đề mới.

  F4

  “https://eurohomes.com.vn/">Vayhttps://eurohomes.com.vn/”, “https://eurohomes.com.vn/">Vay vốnhttps://eurohomes.com.vn/”, “Tiền tệ,tài...

  Diễn đàn: Góc Học Tập

  4 Tháng tám 2020 lúc 17:50
 4. ست حجت الاسلام đã đăng chủ đề mới.

  ThủThuật F4

  “https://eurohomes.com.vn/">Vayhttps://eurohomes.com.vn/”, “https://eurohomes.com.vn/">Vay vốnhttps://eurohomes.com.vn/”, “Tiền tệ,tài...

  Diễn đàn: Góc Thủ Thuật

  4 Tháng tám 2020 lúc 17:49
 5. ست حجت الاسلام đã đăng chủ đề mới.

  F4

  “https://eurohomes.com.vn/">Vayhttps://eurohomes.com.vn/”, “https://eurohomes.com.vn/">Vay vốnhttps://eurohomes.com.vn/”, “Tiền tệ,tài...

  Diễn đàn: 2. Người Tìm Việc

  4 Tháng tám 2020 lúc 11:12
 6. ست حجت الاسلام đã đăng chủ đề mới.

  F4

  “https://eurohomes.com.vn/">Vayhttps://eurohomes.com.vn/”, “https://eurohomes.com.vn/">Vay vốnhttps://eurohomes.com.vn/”, “Tiền tệ,tài...

  Diễn đàn: 1. Nhà Tuyển Dụng

  4 Tháng tám 2020 lúc 11:11
 7. ست حجت الاسلام đã đăng chủ đề mới.

  F4

  “https://eurohomes.com.vn/">Vayhttps://eurohomes.com.vn/”, “https://eurohomes.com.vn/">Vay vốnhttps://eurohomes.com.vn/”, “Tiền tệ,tài...

  Diễn đàn: 1. Điện Thoại

  4 Tháng tám 2020 lúc 11:10
 8. ست حجت الاسلام đã đăng chủ đề mới.

  F4

  “https://eurohomes.com.vn/">Vayhttps://eurohomes.com.vn/”, “https://eurohomes.com.vn/">Vay vốnhttps://eurohomes.com.vn/”, “Tiền tệ,tài...

  Diễn đàn: 2. PC

  4 Tháng tám 2020 lúc 11:09
 9. ست حجت الاسلام đã đăng chủ đề mới.

  F4

  “https://eurohomes.com.vn/">Vayhttps://eurohomes.com.vn/”, “https://eurohomes.com.vn/">Vay vốnhttps://eurohomes.com.vn/”, “Tiền tệ,tài...

  Diễn đàn: 3. Avira

  4 Tháng tám 2020 lúc 11:08
 10. ست حجت الاسلام đã đăng chủ đề mới.

  F4

  “https://eurohomes.com.vn/">Vayhttps://eurohomes.com.vn/”, “https://eurohomes.com.vn/">Vay vốnhttps://eurohomes.com.vn/”, “Tiền tệ,tài...

  Diễn đàn: Mạng Máy Tính

  4 Tháng tám 2020 lúc 11:07
 11. ست حجت الاسلام đã đăng chủ đề mới.

  F4

  “https://eurohomes.com.vn/">Vayhttps://eurohomes.com.vn/”, “https://eurohomes.com.vn/">Vay vốnhttps://eurohomes.com.vn/”, “Tiền tệ,tài...

  Diễn đàn: 2. Thời Trang Nữ

  4 Tháng tám 2020 lúc 11:06
 12. ست حجت الاسلام đã đăng chủ đề mới.

  F4

  “https://eurohomes.com.vn/">Vayhttps://eurohomes.com.vn/”, “https://eurohomes.com.vn/">Vay vốnhttps://eurohomes.com.vn/”, “Tiền tệ,tài...

  Diễn đàn: 2. Máy Mac (Mac OS)

  4 Tháng tám 2020 lúc 11:05
 13. ست حجت الاسلام đã đăng chủ đề mới.

  F4

  “https://eurohomes.com.vn/">Vayhttps://eurohomes.com.vn/”, “https://eurohomes.com.vn/">Vay vốnhttps://eurohomes.com.vn/”, “Tiền tệ,tài...

  Diễn đàn: 3. Shared Hosting, Domains, VPS

  4 Tháng tám 2020 lúc 11:04
 14. ست حجت الاسلام đã đăng chủ đề mới.

  F4

  “https://eurohomes.com.vn/">Vayhttps://eurohomes.com.vn/”, “https://eurohomes.com.vn/">Vay vốnhttps://eurohomes.com.vn/”, “Tiền tệ,tài...

  Diễn đàn: 7.Khác

  4 Tháng tám 2020 lúc 11:03
 15. ست حجت الاسلام đã đăng chủ đề mới.

  F4

  “https://eurohomes.com.vn/">Vayhttps://eurohomes.com.vn/”, “https://eurohomes.com.vn/">Vay vốnhttps://eurohomes.com.vn/”, “Tiền tệ,tài...

  Diễn đàn: 1. ASP&ASPX

  4 Tháng tám 2020 lúc 11:02