1. Các thành viên khi post bài chú ý nếu nội dung sai khu vực quy định sẻ bị ban nick và xóa tất cả những bài của acc vi phạp ngay lập tức ( Không có việc cáo kiện gì ở đây nhé ). Các bạn SEO chú ý giùm.
  Quy Định Về Avatar:
  Lựa chọn avatar khác với mặt định của Cotdien.com là điều bắt buộc khi đăng bài. Bất cứ bài viết nào tính từ thời điểm ngày 12/09/2017 của thành viên không có avatar riêng sẽ được coi là không hợp lệ.
  Những điều ở trên đồng nghĩa là vi phạm và ban nick xoá bài là cái kết đau lòng không ai muốn (àh tất nhiên là cũng khỏi kiện cáo)

Kết quả tìm kiếm

 1. Jaime_Corbett
 2. Jaime_Corbett
 3. Jaime_Corbett
 4. Jaime_Corbett
 5. Jaime_Corbett
 6. Jaime_Corbett
 7. Jaime_Corbett
 8. Jaime_Corbett
 9. Jaime_Corbett
 10. Jaime_Corbett
 11. Jaime_Corbett
 12. Jaime_Corbett
 13. Jaime_Corbett
 14. Jaime_Corbett
 15. Jaime_Corbett
 16. Jaime_Corbett
 17. Jaime_Corbett
 18. Jaime_Corbett
 19. Jaime_Corbett
 20. Jaime_Corbett