1. Các thành viên khi post bài chú ý nếu nội dung sai khu vực quy định sẻ bị ban nick và xóa tất cả những bài của acc vi phạp ngay lập tức ( Không có việc cáo kiện gì ở đây nhé ). Các bạn SEO chú ý giùm.
  Quy Định Về Avatar:
  Lựa chọn avatar khác với mặt định của Cotdien.com là điều bắt buộc khi đăng bài. Bất cứ bài viết nào tính từ thời điểm ngày 12/09/2017 của thành viên không có avatar riêng sẽ được coi là không hợp lệ.
  Những điều ở trên đồng nghĩa là vi phạm và ban nick xoá bài là cái kết đau lòng không ai muốn (àh tất nhiên là cũng khỏi kiện cáo)

348

 1. JamesUneby
 2. CurtisHed
 3. JamesQuaxy
 4. JamesQuaxy
 5. CurtisHed
 6. JamesUneby
 7. CurtisHed
 8. CurtisHed
 9. Gabrieldit
 10. CurtisHed
 11. CurtisHed
 12. CurtisHed
 13. JamesUneby
 14. CurtisHed
 15. JamesUneby
 16. CurtisHed
 17. CurtisHed
 18. CurtisHed
 19. CurtisHed
 20. JamesQuaxy