1. Các thành viên khi post bài chú ý nếu nội dung sai khu vực quy định sẻ bị ban nick và xóa tất cả những bài của acc vi phạp ngay lập tức ( Không có việc cáo kiện gì ở đây nhé ). Các bạn SEO chú ý giùm.
  Quy Định Về Avatar:
  Lựa chọn avatar khác với mặt định của Cotdien.com là điều bắt buộc khi đăng bài. Bất cứ bài viết nào tính từ thời điểm ngày 12/09/2017 của thành viên không có avatar riêng sẽ được coi là không hợp lệ.
  Những điều ở trên đồng nghĩa là vi phạm và ban nick xoá bài là cái kết đau lòng không ai muốn (àh tất nhiên là cũng khỏi kiện cáo)

golden city bà rịa

 1. dpnr2019
 2. dpnr2018
 3. dpnr2018
 4. dpnr2018
 5. dpnr2018
 6. dpnr2019
 7. dpnr2019
 8. dpnr2019
 9. diadiemnhaban
 10. dpnr2019
 11. diadiemnhaban
 12. dpnr2018
 13. dpnr2018
 14. dpnr2018
 15. diadiemnhaban
 16. dpnr2018
 17. dpnr2018
 18. dpnr2018
 19. dpnr2018
 20. dpnr2018