1. Các thành viên khi post bài chú ý nếu nội dung sai khu vực quy định sẻ bị ban nick và xóa tất cả những bài của acc vi phạp ngay lập tức ( Không có việc cáo kiện gì ở đây nhé ). Các bạn SEO chú ý giùm.
    Quy Định Về Avatar:
    Lựa chọn avatar khác với mặt định của Cotdien.com là điều bắt buộc khi đăng bài. Bất cứ bài viết nào tính từ thời điểm ngày 12/09/2017 của thành viên không có avatar riêng sẽ được coi là không hợp lệ.
    Những điều ở trên đồng nghĩa là vi phạm và ban nick xoá bài là cái kết đau lòng không ai muốn (àh tất nhiên là cũng khỏi kiện cáo)

simsodep

  1. simsodep0283
  2. simsodep0283
  3. simsodep0283
  4. simsodep0283
  5. simsodep0283
  6. simsodep0283
  7. simsodep0283
  8. simsodep0283
  9. simsodep0283
  10. simsodep0283
  11. simsodep0283
  12. simsodep0283
  13. simsodep0283
  14. simsodep0283
  15. simsodep0283
  16. simsodep0283
  17. simsodep0283
  18. simsodep0283
  19. simsodep0283
  20. simsodep0283