1. Các thành viên khi post bài chú ý nếu nội dung sai khu vực quy định sẻ bị ban nick và xóa tất cả những bài của acc vi phạp ngay lập tức ( Không có việc cáo kiện gì ở đây nhé ). Các bạn SEO chú ý giùm.
  Quy Định Về Avatar:
  Lựa chọn avatar khác với mặt định của Cotdien.com là điều bắt buộc khi đăng bài. Bất cứ bài viết nào tính từ thời điểm ngày 12/09/2017 của thành viên không có avatar riêng sẽ được coi là không hợp lệ.
  Những điều ở trên đồng nghĩa là vi phạm và ban nick xoá bài là cái kết đau lòng không ai muốn (àh tất nhiên là cũng khỏi kiện cáo)

tramadol cod

 1. Dr Steve Josh
 2. Buy Cheap Tramadol Cod
 3. buytramadolcodonline
 4. Buy Cheap Tramadol Cod
 5. Buy Cheap Tramadol Cod
 6. Buy Cheap Tramadol Cod
 7. Buy Cheap Tramadol Cod
 8. Buy Cheap Tramadol Cod
 9. Alicia Alvarado
 10. Alicia Alvarado
 11. Alicia Alvarado
 12. Alicia Alvarado
 13. jaysimth
 14. jaysimth
 15. jaysimth
 16. jaysimth
 17. jaysimth
 18. jaysimth
 19. jaysimth
 20. jaysimth