1. Các thành viên khi post bài chú ý nếu nội dung sai khu vực quy định sẻ bị ban nick và xóa tất cả những bài của acc vi phạp ngay lập tức ( Không có việc cáo kiện gì ở đây nhé ). Các bạn SEO chú ý giùm.
  Quy Định Về Avatar:
  Lựa chọn avatar khác với mặt định của Cotdien.com là điều bắt buộc khi đăng bài. Bất cứ bài viết nào tính từ thời điểm ngày 12/09/2017 của thành viên không có avatar riêng sẽ được coi là không hợp lệ.
  Những điều ở trên đồng nghĩa là vi phạm và ban nick xoá bài là cái kết đau lòng không ai muốn (àh tất nhiên là cũng khỏi kiện cáo)

Series Video] Cơ Bản Về PHP Bài Bài 13 : Lập trình hướng đối tượng (OOP)(2)

Thảo luận trong '6. PHP & MySQL' bắt đầu bởi Cotdien, 27 Tháng mười 2015.

 1. Cotdien

  Cotdien I'M NOTHING Staff Member

  Tham gia ngày:
  25 Tháng sáu 2013
  Bài viết:
  398
  Đã được thích:
  2
  Điểm thành tích:
  18
  - #Clackken Smith
  Lại tiếp tục với 1 phần lý thuyết nữa, để hiểu hơn về đối tượng và cả cách thức để hướng đối tượng. Như các bạn đã hỏi trong video trước, tại sao lại nói về Class như vậy, vậy có phải là quá nâng cao không ?, có phải cưỡi ngựa xem hoa không ? tại sao không chỉ luôn cái gì là hướng đối tượng, và đối tượng ở đâu ?.

  Bài hôm nay sẽ phần nào làm rõ các yếu tố đó. Tuy 2 phần đầu này chỉ là lý thuyết, nhưng nó sẽ rất cần cho Video sắp đến trong phần 3 bài 13 này.

  Class Kế thừa Class
  Thế nào là kế thừa ? Kế thừa tức là thừa hưởng tất cả những gì có trong Class mà nó kế thừa.

  Ví dụ :
  PHP:
  <?php
  //Khai báo Class Members
  class Members{
  var 
  $id '';
  var 
  $fullname '';
  var 
  $age '';
  var 
  $city '';

  function 
  Get_member_id($username){
  $sql mysql_query('SELECT m_id FROM tbl_members WHERE username="'.$username.'"');
  if(isset(
  $sql) AND mysql_num_rows($sql)>0){
  $row mysql_fetch_assoc($sql);
  $this->id $row['m_id'];
  }
  }

  function 
  Set_value($fullname,$age,$city){
  $this->fullname $fullname;
  $this->age $age;
  $this->city $city;
  }
  }

  //Khai báo Class Info_members
  class Info_members extends Members{
  function 
  Get_name_from_id($id){
  $sql mysql_query('SELECT m_name FROM tbl_members WHERE m_id="'.$id.'"');
  if(isset(
  $sql) AND mysql_num_rows($sql)>0){
  $row mysql_fetch_assoc($sql);
  return 
  $row['m_name'];
  }
  }
  }

  //Như vậy ta thấy Class Info_members chỉ có 1 function Get_name_from_id và nó thừa hưởng mọi function khác từ Members

  //Khai báo Class và gọi giá trị
  $info = new Info_members();
  $info->Get_member_id('Clackken');//function này nó được kế thừa từ Class Members
  $name $info->Get_name_from_id($info->id);
  echo 
  $name;

  ?>
  - Vậy khi xuất ra giá trị. tên được trả về sẽ là Clackken. Như vậy mặc dù không khai báo function Get_member_id trong Class Info_members, nhưng nó được thừa hưởng từ chính Class Members và vẫn có thể gọi được hàm này.

  Định nghĩa Constructors
  Constructors là gì ? Khi bạn khởi tạo một đối tượng nào đó từ Class, nếu bạn không khai báo phương thức thì các Function trong Class đó sẽ được triệu gọi khi bạn cần.

  Nhưng cũng với Class đó, bạn muốn khi người ta gọi Class bắt buộc phải truyền 1 thông số tối thiểu nào đó để thực hiện các phuơng thức của bạn, Constructors đảm nhiệm tốt vấn đề này.

  Cách khai báo thì khá đơn giản, bạn vẫn khai báo function như bình thường. Điểm khác biệt ở đây là tên của function này. Đầu tiên bạn phải sử dụng 2 tiếp đầu tố liên tục : __ và tiếp theo phải chính xác là từ này : construct. Như vậy đầy đủ là function __construct($giatri){}

  Ví dụ :
  PHP:
  <?php
  //Khai báo Class Members
  class Members{
  var 
  $id '';
  var 
  $fullname '';
  var 
  $age '';
  var 
  $city '';
  // Đây chính là phương thức Construct
  function __construct($username){
  $this->Get_member_id($username);
  }

  function 
  Get_member_id($username){
  $sql mysql_query('SELECT m_id FROM tbl_members WHERE username="'.$username.'"');
  if(isset(
  $sql) AND mysql_num_rows($sql)>0){
  $row mysql_fetch_assoc($sql);
  $this->id $row['m_id'];
  }
  }

  function 
  Set_value($fullname,$age,$city){
  $this->fullname $fullname;
  $this->age $age;
  $this->city $city;
  }
  }


  //Khai báo Class và gọi giá trị
  $info = new Info_members('Clackken');//bắt buộc khi khai báo Class bạn phải nhập giá trị của username.
  echo $info->id;//Khi đó ta sẽ có giá trị id, bởi vì construct đã gọi Get_member_id và gán giá trị,

  ?>
  Hạn Chế Quyền Truy Cập Tài Sản.
  Đôi lúc, trong lớp của bạn, có nhiều cái bàn và ghế có thể cho mượn, nhưng không ai lại sang lớp bạn để mượn bàn ghế giáo viên và để giáo viên của bạn đứng mà dạy. Đó chính là tài sản bị hạn chế, nó không được cho mượn hoặc dùng chung cho nhiều lớp.

  Đối với biến giá trị hoặc Function trong Class cũng vậy nếu bạn không muốn chia sẻ nó, bạn hoàn toàn có thể hạn chế khả năng chia sẻ của nó.

  Các cấp hạn chế có 3 cấp bao gồm :

  • Public : Chia sẻ hoàn toàn, các giá trị của nó được sử dụng trong phạm vi Class, trong phạm vi Class thừa hưởng và kể cả phạm vi ngoài Class đã khai báo nó.
  • Protected : Chia sẻ trong phạm vi Class và trong phạm vi các Class được thừa hưởng từ Class đã khai báo.
  • Private : Chỉ cho phép chia sẻ trong phạm vi Class đã khai báo nó.
  Ví dụ :
  PHP:
  <?php
  //Khai báo Class Members
  class Members{
  var 
  $id '';
  public 
  $fullname 'Clackken';
  private 
  $age '18';
  protected 
  $city 'Ho Chi Minh';
  var 
  $info='';
  function 
  show_value(){
  $this->info  $this->fullname.'|'.$this->age.'|'.$this->city;
  }
  }

  Class 
  Show_info extends Members{
  var 
  $fname $this->fullname;
  var 
  $ages $this->age;
  var 
  $citys $this->city//<--- câu lệnh này sẽ báo lỗi vì giá trị của nó đã bị Bảo mật
  }
  ?>
  Gọi Class ngoài vùng giá trị
  - Khai báo ngoài vùng giá trị tức là gán giá trị cho 1 Class khác từ Class hiện tại bạn đang làm việc.

  Ví dụ :
  PHP:
  <?php
  //Khai báo Class Members
  class Members{
  var 
  $fname '';
  function 
  show_value($name){
  $this->fname  $name;
  }
  }

  Class 
  Show_info extends Members{
  protected function 
  Get_info($name){
  Members::show_value($name);// Bạn đã gán giá trị cho Class Members thông qua Class này.
  }
  }
  ?>
  Hướng đối tượng
  - Sau khi đi qua mớ lằng phía trên kia chắc hẳn bạn đã bắt đầu ngán rồi nhỉ ^^. Có lẽ để bớt nhàm chán hơn, chúng ta sẽ xem các thứ đã show trên kia cái gì là hướng đối tượng, cái gì là đối tượng ?

  - Sau tất cả mớ lằng nhằng về Class trên kia. Chúng ta mới thấy rằng, việc lập trình hướng đối tượng sẽ chỉ tốt khi tư duy của bạn tốt. Nếu tư duy của bạn chưa được khai thông thì điểm chắc chắn là bạn sẽ chẳng thể nào hiểu nổi đối tượng là cái quỷ gì.
  – Tôi muốn dành phần cuối của phần 2 này này để phân tích về Đối tượng.

  + Ở đây tôi muốn nói về Class Members. Hẳn các bạn đã code khá nhiều ở nó nên cũng khá rõ ràng. Các yếu tố trong Class không chỉ sử dụng cho 1 người, 1 học sinh nào. 1 Class đó có thể sử dụng cho tất cả các học sinh có trong lớp. Điển hình tôi sẽ thử khai báo từ Class đã VD ở trên

  PHP:
  <?php
  include('member.class.php');//Giả sử các Class được khai báo trong trang này
  //Tạo thông tin nhận dạng cho đối tượng Nguyen Van A, goi tat la NA.
  $NA = new Members();
  //Tạo thông tin nhận dạng cho đối tượng Nguyen Van B, goi tat la NB.
  $NB = new Members();
  //Tạo thông tin nhận dạng cho đối tượng Nguyen Van C, goi tat la NC.
  $NC = new Members();

  // Tôi sử dụng function set_name($name) trong Class Members để khẳng định tên của từng người
  $NA->set_name('Nguyen Van A');
  $NB->set_name('Nguyen Van B');
  $NC->set_name('Nguyen Van C');

  // Show giá trị của 3 đối tượng ra màn hình
  echo 'Đối tượng A :'.$NA->fname.'<br />';
  echo 
  'Đối tượng B :'.$NB->fname.'<br />';
  echo 
  'Đối tượng C :'.$NC->fname.'<br />';

  //Output
  // Đối tựong A : Nguyen Van A
  // Đối tựong B : Nguyen Van B
  // Đối tựong C : Nguyen Van C
  ?>
  + Qua đó để thấy được rằng. Khi viết lập trình theo hướng đối tượng sẽ chỉ khai báo các phương thức 1 lần và sử dụng nó cho hàng ngàn đối tượng khác nhau. Khác hoàn toàn cách cổ điển rằng bạn phải làm hàng ngàn lần cho hàng ngàn đối tượng khác nhau.

  Kết Luận Lý Thuyết
  - Như vậy qua 2 phần ngắn ngủi toàn chữ này ^^. Tôi đã hướng dẫn các bạn biết cách cơ bản để khai báo và sử dụng Class. Lập trình hướng đối tượng để code cho các phuơng thức.

  - Kiến thức cơ bản là như vậy. Nhưng trong thực tế sẽ có nhiều điều xảy ra hơn là chúng ta chỉ nói lý thuyết. Phần 3 bài 13 hứa hẹn 1 video đầy đủ các Ví dụ và các kinh nghiệm sử dụng hướng đối tượng trong môi trường thực tế.
  nguồn izwebz.com​
   
 2. pmbanhangn2018

  pmbanhangn2018 Member

  Tham gia ngày:
  25 Tháng năm 2018
  Bài viết:
  44
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  6
  Giới tính:
  Nam
  Chào mọi người.
  Bên mình chuyên cung cấp, tư vấn và triển khai phần mềm quản lý bán hàng cho các cửa hàng, shop thời trang, siêu thị mini.
  Phần mềm mình viết bằng Codeigniter.
  Link demo: http://full.phongtran.info/

  user: admin - pass: 12345678

  video hướng dẫn:

  https://www.youtube.com/embed/PTJ1GOZjmsM

  Bên mình bán full bộ source code luôn nha. Ai có chút hiểu biết về code có thể tùy biến lại nha.
  Giá full source code là 500k nha.

  Bạn nào cần thì liên quan mình nha:

  01257.388.742 add zalo để mình tham mưu nha.

  Mình ở sài gòn quận tân phú, bạn nào gần nhà có thể đến trực tiếp mình sẽ chỉ dẫn đầy đủ cho các bạn xài. Cám ơn mọi người đã đọc tin. Gửi lời xin lỗi đến những bạn không có nhu cầu vì đã làm phiền.
   
 3. kenhlike08

  kenhlike08 Member

  Tham gia ngày:
  27 Tháng tám 2018
  Bài viết:
  218
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  Giới tính:
  Nam
  Tăng view video facebook giá rẻ. LH: 0983 439 103 (Có Zalo)​
  Dịch vụ tăng view, lượt xem video trên facebook của chúng tôi giúp cho các cá nhân, doanh nghiệp, chủ shop, ca sĩ, diễn viên, người nổi tiếng... có hàng triệu lượt xem video trong thời gian ngắn với giá rẻ nhất hiện nay.

  [​IMG]

  Dịch vụ tăng view video trên Facebook, tăng lượt xem video Fb với view thật, người Việt

  Facebook hiện đang là MXH lớn nhất thế giới, những nhà xuất bản video, cá nhân, doanh nghiệp, ca sĩ, diễn viên, người nổi tiếng... đăng video lên Facebook có nhiều mục đích khác nhau như: Đăng lên để giải trí, kiếm tiền, bán hàng, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, giao lưu trò chuyện cùng fan, các cuộc thị cần tăng view video trên facebook…

  Cho dù là hình thức nào đi chăng nữa, ai cũng cần có nhiều lượt xem video, càng nhiều view thì sản phẩm, dịch vụ của bạn càng được nhiều người biết đến, lượng fan hùng hâu.

  [​IMG]

  Chúng tôi đã triển khai hàng nghìn dự án tăng view, tăng lượt xem video trên facebook số lượng lớn cho các cá nhân, doanh nghiệp, chủ shop, ca sĩ, diễn viên, người nổi tiếng... Giúp họ có được hàng triệu lượt view trong thời gian ngắn với chi phí rẻ nhất hiện nay.

  Sử dụng dịch vụ tăng view video trên facebook của chúng tôi là sự lựa chọn sáng suốt của bạn, lượt xem facebook luôn luôn là người thật và an toàn tuyệt đối cho video.

  Lợi ích tuyệt vời khi tăng lượt xem video trên Facebook
  • Tạo ấn tượng tốt với đối tác, khách hàng khi video của bạn có hàng triệu lượt xem
  • Video của bạn sẽ thật nổi bật trong số các video khác bởi lượt view khủng.
  • Lượt view cao sẽ khiến mọi người đánh giá cao về video, sản phẩm, dịch vụ trong video của bạn, có thể bạn sẽ có thêm nhiều khách hàng hơn.
  • Lượt view cao sẽ khiến mọi người có thiện cảm với video của bạn, tò mò về lượt view cao chót vót và xem hết video của bạn.
  • View video cao sẽ khiến cho Facebook đánh giá tài khoản facebook, fanpage của bạn cao hơn.
  • Tăng KPI cho chiến dịch marketing của bạn với khách hàng, đối tác...

  Lý do bạn nên sử dụng dịch vụ tăng view video trên Facebook của Kênh Like
  • Uy tín: Đó là yếu tố hàng đầu mà dịch vụ Kênh Like có được và được hàng trăm khách hàng khen ngợi
  • Chất lượng: Dịch vụ Kênh Like luôn cam kết về chất lượng view là người dùng thật, 100% người Việt nam, hoặc có thể là người nước ngoài theo yêu cầu của quý khách
  • Nhanh chóng: Thực hiện ngay các yêu cầu của quý khách khi quý khách đặt hàng
  • An toàn: Lượt view thật và tự nhiên nên an toàn cho trang profile/fanpage, không bị giảm lượt xem video, tụt view
  • Hiệu quả: Tạo được uy tín cho trang profile/fanpage, tăng doanh số bán hàng, tăng fan cho người nổi tiếng
  • Bảo mật: Dịch vụ Kênh Like cam kết không tiết lộ bất kỳ thông tin nào của quý khách
  • Giá rẻ nhất: Dịch vụ Kênh Like trực tiếp nhận và làm cho quý khách nên cắt bỏ được các khâu trung gian

  Xem báo giá: http://fb.kenhlike.com/dich-vu-tang-view-luot-xem-video-tren-facebook.html
  Hotline: 0983 439 103 (Có Zalo)
  Facebook: fb.com/dieukc

  Từ khóa:
  Dịch vụ tăng view video trên Facebook, cach tang view video fb, dich vu tang luot xem video fb, dich vu tang view video facebook, tang luot xem video facebook, tang view video fb, tang lượt xem video tren fanpage, tang view video facebook, dich vu tang luot xem video gia re, cách tăng lượt view video trên facebook, Cách tăng lượt xem video fanpage, Dịch vụ fb giá rẻ, Dịch vụ tăng lượt xem video fanapge, hack tăng lượt xem video trên facebook, Marketing Video facebook, Tăng lượt view fb nhanh, Tăng lượt xem video facebook, Tăng lượt xem video facebook giá rẻ, Tăng lượt xem video facebook nhanh, Tăng lượt xem video facebook uy tín, Tăng lượt xem video fb giá rẻ, Tăng lượt xem video fb nhanh, buff lượt xem video facebook, buff video facebook giá rẻ, Tăng view facebook nhanh , Tăng lượt xem video facebook Hà nội, Tăng lượt xem video facebook hcm, hướng dẫn tăng lượt xem video facebook, hướng dẫn tăng view video facebook, hack lượt xem video trên facebook miễn phí, hack lượt xem video fb, cách tăng view like facebook, cách hack view facebook, auto view video facebook, cách tăng view video facebook
   

Chia sẻ trang này