1. Các thành viên khi post bài chú ý nếu nội dung sai khu vực quy định sẻ bị ban nick và xóa tất cả những bài của acc vi phạp ngay lập tức ( Không có việc cáo kiện gì ở đây nhé ). Các bạn SEO chú ý giùm.
  Quy Định Về Avatar:
  Lựa chọn avatar khác với mặt định của Cotdien.com là điều bắt buộc khi đăng bài. Bất cứ bài viết nào tính từ thời điểm ngày 12/09/2017 của thành viên không có avatar riêng sẽ được coi là không hợp lệ.
  Những điều ở trên đồng nghĩa là vi phạm và ban nick xoá bài là cái kết đau lòng không ai muốn (àh tất nhiên là cũng khỏi kiện cáo)

039

 1. AracelisGr
 2. AracelisGr
 3. VernettaWh
 4. AracelisGr
 5. AracelisGr
 6. VernettaWh
 7. VernettaWh
 8. VernettaWh
 9. VernettaWh
 10. AracelisGr
 11. VernettaWh
 12. AracelisGr
 13. AracelisGr
 14. VernettaWh
 15. AracelisGr
 16. AracelisGr
 17. AracelisGr
 18. VernettaWh
 19. AracelisGr
 20. AracelisGr