1. Các thành viên khi post bài chú ý nếu nội dung sai khu vực quy định sẻ bị ban nick và xóa tất cả những bài của acc vi phạp ngay lập tức ( Không có việc cáo kiện gì ở đây nhé ). Các bạn SEO chú ý giùm.
    Quy Định Về Avatar:
    Lựa chọn avatar khác với mặt định của Cotdien.com là điều bắt buộc khi đăng bài. Bất cứ bài viết nào tính từ thời điểm ngày 12/09/2017 của thành viên không có avatar riêng sẽ được coi là không hợp lệ.
    Những điều ở trên đồng nghĩa là vi phạm và ban nick xoá bài là cái kết đau lòng không ai muốn (àh tất nhiên là cũng khỏi kiện cáo)

275

  1. Clydemek
  2. CurtisHed
  3. JamesUneby
  4. JamesQuaxy
  5. CurtisHed
  6. Gabrieldit
  7. CurtisHed
  8. CurtisHed
  9. CurtisHed
  10. CurtisHed
  11. CurtisHed
  12. CurtisHed
  13. JamesQuaxy
  14. CurtisHed
  15. CurtisHed
  16. JamesUneby
  17. CurtisHed
  18. Gabrieldit
  19. JamesUneby
  20. JamesUneby