1. Các thành viên khi post bài chú ý nếu nội dung sai khu vực quy định sẻ bị ban nick và xóa tất cả những bài của acc vi phạp ngay lập tức ( Không có việc cáo kiện gì ở đây nhé ). Các bạn SEO chú ý giùm.
  Quy Định Về Avatar:
  Lựa chọn avatar khác với mặt định của Cotdien.com là điều bắt buộc khi đăng bài. Bất cứ bài viết nào tính từ thời điểm ngày 12/09/2017 của thành viên không có avatar riêng sẽ được coi là không hợp lệ.
  Những điều ở trên đồng nghĩa là vi phạm và ban nick xoá bài là cái kết đau lòng không ai muốn (àh tất nhiên là cũng khỏi kiện cáo)

khung kèo thép

 1. ngotanminh2398
 2. ngotanminh2398
 3. ngotanminh2398
 4. ngotanminh2398
 5. ngotanminh2398
 6. ngotanminh2398
 7. ngotanminh2398
 8. ngotanminh2398
 9. ngotanminh2398
 10. ngotanminh2398
 11. ngotanminh2398
 12. ngotanminh2398
 13. ngotanminh2398
 14. ngotanminh2398
 15. ngotanminh2398
 16. ngotanminh2398
 17. ngotanminh2398
 18. ngotanminh2398
 19. ngotanminh2398
 20. ngotanminh2398