1. Các thành viên khi post bài chú ý nếu nội dung sai khu vực quy định sẻ bị ban nick và xóa tất cả những bài của acc vi phạp ngay lập tức ( Không có việc cáo kiện gì ở đây nhé ). Các bạn SEO chú ý giùm.
  Quy Định Về Avatar:
  Lựa chọn avatar khác với mặt định của Cotdien.com là điều bắt buộc khi đăng bài. Bất cứ bài viết nào tính từ thời điểm ngày 12/09/2017 của thành viên không có avatar riêng sẽ được coi là không hợp lệ.
  Những điều ở trên đồng nghĩa là vi phạm và ban nick xoá bài là cái kết đau lòng không ai muốn (àh tất nhiên là cũng khỏi kiện cáo)

valeurs

 1. RosiaCa
  Acheter du rivotril >>> [img]...
  Đăng bởi: RosiaCa, 18 Tháng một 2021 trong diễn đàn: Góp Ý - Báo Lỗi
 2. NomaSa
  Acheter du rivotril >>> [img]...
  Đăng bởi: NomaSa, 10 Tháng một 2021 trong diễn đàn: Góp Ý - Báo Lỗi
 3. NomaSa
  Rivotril ou acheter >>> [img]...
  Đăng bởi: NomaSa, 10 Tháng một 2021 trong diễn đàn: Góp Ý - Báo Lỗi
 4. NomaSa
  Rivotril ou acheter >>> [img]...
  Đăng bởi: NomaSa, 9 Tháng một 2021 trong diễn đàn: Góp Ý - Báo Lỗi
 5. RosiaCa
  Acheter rivotril >>> [img]...
  Đăng bởi: RosiaCa, 6 Tháng một 2021 trong diễn đàn: Góp Ý - Báo Lỗi
 6. RosiaCa
  Rivotril ou acheter >>> [img]...
  Đăng bởi: RosiaCa, 9 Tháng mười hai 2020 trong diễn đàn: Góp Ý - Báo Lỗi
 7. RosiaCa
  Rivotril ou acheter >>> [img]...
  Đăng bởi: RosiaCa, 8 Tháng mười hai 2020 trong diễn đàn: Góp Ý - Báo Lỗi
 8. RosiaCa
  Acheter du rivotril >>> [img]...
  Đăng bởi: RosiaCa, 8 Tháng mười hai 2020 trong diễn đàn: Góp Ý - Báo Lỗi
 9. RosiaCa
  Acheter du rivotril >>> [img]...
  Đăng bởi: RosiaCa, 7 Tháng mười hai 2020 trong diễn đàn: Góp Ý - Báo Lỗi
 10. NomaSa
  Acheter rivotril >>> [img]...
  Đăng bởi: NomaSa, 6 Tháng mười hai 2020 trong diễn đàn: Góp Ý - Báo Lỗi
 11. RosiaCa
  Prix du rivotril >>> [img]...
  Đăng bởi: RosiaCa, 2 Tháng mười hai 2020 trong diễn đàn: Góp Ý - Báo Lỗi
 12. NomaSa
  Rivotril france prix >>> [img]...
  Đăng bởi: NomaSa, 2 Tháng mười hai 2020 trong diễn đàn: Góp Ý - Báo Lỗi
 13. NomaSa
  Đăng

  Rivotril prix

  Rivotril prix >>> [img]...
  Đăng bởi: NomaSa, 30 Tháng mười một 2020 trong diễn đàn: Góp Ý - Báo Lỗi
 14. NomaSa
  Rivotril prix en france >>> [img]...
  Đăng bởi: NomaSa, 30 Tháng mười một 2020 trong diễn đàn: Góp Ý - Báo Lỗi
 15. NomaSa
  Rivotril prix en france >>> [img]...
  Đăng bởi: NomaSa, 28 Tháng mười một 2020 trong diễn đàn: Góp Ý - Báo Lỗi
 16. NomaSa
  Rivotril prix en france >>> [img]...
  Đăng bởi: NomaSa, 28 Tháng mười một 2020 trong diễn đàn: Góp Ý - Báo Lỗi
 17. RosiaCa
  Le prix rivotril >>> [img]...
  Đăng bởi: RosiaCa, 28 Tháng mười một 2020 trong diễn đàn: Góp Ý - Báo Lỗi
 18. NomaSa
  Rivotril prix france >>> [img]...
  Đăng bởi: NomaSa, 27 Tháng mười một 2020 trong diễn đàn: Góp Ý - Báo Lỗi
 19. NomaSa
  Quel est le prix du rivotril >>> [img]...
  Đăng bởi: NomaSa, 25 Tháng mười một 2020 trong diễn đàn: Góp Ý - Báo Lỗi
 20. RosiaCa
  Le prix du rivotril >>> [img]...
  Đăng bởi: RosiaCa, 25 Tháng mười một 2020 trong diễn đàn: Góp Ý - Báo Lỗi